Medlemsinformation                                                               

 2020-09-17, Vi söker faddrar till leder och vindskydden. Intresserad att hjälpa till, läs mer nedan. Du når oss alltid på vår e-post adress, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

2020-09-10, Medlemsavgiften från 2021 höjs med 10 kr till 110 kr för enskild medlem, läs mer nedan.

 

________________________________________________________________________________________

 Medlemsavgiften till föreningen. 

Medlemsavgiften för 2020-01-01---2020-12-31 är;

160 kr för familj        (210101 oförändrad avgift)
100 kr för enskild      (210101 höjs avgiften till 110 kr)                   

Några alternativ att betala på;  (Vi förordar att du betalar direkt till vårt Bankgiro, då får vi alla kronorna.)

Medlemsavgift betalas till Marslidens Intresseförenings bankgiro:   5770-9008 och ange epost adress och namn.

 eller

 Skicka med Swish till nr 123 512 42 50.  Ange, namn /epost i "meddelande"     Attachment-1

 

Ditt mobilnummer vill vi gärna ta del av. Det skickar du enklast till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.         

 _____________________________________________________________________________________                                   

 

 

Marsfjällens skoterpass för vintern 2019-2020; Gäller för Kultsjödalen och hela Vilhelmina kommun. Heter igen VBS Ledavgift.

Prissättning som förra säsongen och alternativ att betala på Skoterpassidan.

  

ledavdekal

 

På skoterpassidan har du 2 fjärr alternativ att betala på; Skoterpassidan.

Sedan har du Kanonskiosk i Marsliden.

Köp av Marslidens IF (MIF);

Köper du av oss så stöder du MIF i vår sladdnings- och underhållsaktiviteter.

Intäkterna från ledavgifterna är en viktig intäkt till föreningens ledkostnader.

 

__________________________________________________________________________________ 

Vi skickar inte ut några inbetalningskort generellt. Behöver du en bankgiro blankett, här kan du skriva ut en med föreningens bankgironummer; bankgiro.pdf . 

 _________________________________________________________________________________

Marsliden på facebook, klicka på loggan.   500px-Facebook-icon

 Här kan du med facebook konto Gilla och Kommentera.

 _______________________________________________________________________________________

Kontaktperson och Faddergrupp inom respektive område.  Föreningens olika verksamhetsområden har en struktur med kontaktpersoner och faddrar inom sin verksamhet. Kontaktpersonen skall helst sitta i styrelsen eller vara suppleant så att en närhet till styrelsearbetet skapas. Önskemålet är att få flera medlemmar aktiva i föreningsarbetet och det gör vi med faddergrupper. Vår förhoppning är att det bildas smågrupper med kontaktperson och faddrar som utför arbeten inom sitt område.

 Förslag på ny indelning ej godkänd

            Bagarstugan, Pistmaskingaraget

Gunnar Persson

Byastugan 

                     Erland Jonsson

Hemsidan  (www.marsliden.se), Medlemsregister

Jan-Olof Häggblad

Kommun /myndighets- & föreningskontakter

Barbro Lindblad

VBS, Vilhelminabygdens skoterorganisation

Erland Jonsson

Underhåll Pistmaskin

Einar Wallrud

Underhåll Ledmaskinerna, 2 Bearcat Groomer , skotersladdar

                   Erland Jonsson

   

Små Maskiner  (motorsågar, röjsåg, elverk, ….)

Erland Jonsson

Sommarleder   ( inkluderar broar)

Mårten Larsson       Varje led minst en fadder.

Vindskydd, Grillkåtor

                     Eric Winther    Varje byggnad minst en fadder. 

Skidspåret    ( inkluderar broar)

vakant                 Skidspåret minst en fadder.

Vinterleder   (inkluderar broar)

                     Erland Jonsson         Varje led minst en fadder.

Pimpeltävling

Jens Näslund

            Pålssonsstugan "Museum"

Lillemor Larsson, Mårten Larsson

Bokboden

Kajsa-Lisa Jonsson 

Sommaraktiviteter

Vakant

 

 

 

Faddergrupper för Vindskydd, Kåtor, Leder

 Apelsinklyftan: Christer Nilsson

 Harrtjärn + s.led: Barbro Lindblad

 Dammtjärn Kåta: Roland Eriksson

 Tammasudden: Roland Eriksson

 Pålssons/Isaks: Nina Lindblad

 Långudden: Eric Winther

 Storfallet/Ropenbäcken + s.led: Jonas Westling

 Vallen: 

 Badstranden Kåta/Bod:  

 Fjälleden sommar och vinter  : 

 Marsfjällsleden, vinter :

 Byxbäcksleden, sommar  :

 Kullenlederna, sommar  :

Stöktjärnsleden, sommar  :

Strandleden,sommar :

Skidspåret, vinter   :

 

 

___________________________________________________________________

 


Föreningens aktuella aktivitetspunkter uppdaterat våren 2020; 

  1. Badstrandens område ,uppröjning, utökad handikappanpassning, trädäck och vindskydd. 

  2. Måla vindskydd, bl.a. Apelsinklyftan

  3. Golv i vindskydd vid bl.a. Långudden och grillringar.

  4. Byastugan bör storstädas och förbättringsmåla inne. 

  5. Måla byggnader, Pistmaskingaraget börjar bli aktuellt. 

  6. Förslag att förbättra leden Vallen - Grytsjö, så att det går att cykla på den.

_______________________________________________________________

 

Adress till vår Kassör & reseräkningblankett;

MARSLIDENS INTRESSEFÖRENING                      ORG NR 896100-5488

c/o Ulf Persson

ULF PERSSON, KASSÖR

Pirkgatan 34

891 60  ÖRNSKÖLDSVIK

TEL DIR  +46 (0)704444130

Reseräkningsdokument att hämta här.

Reserverat swish nr för bl.a. pimpeltävlingen. 123 120 40 07

 

Din medlemssynpunkter är intressanta att ta del av. Använd vår epostadress och skriv några rader till oss i Styrelsen. Epostadressen är, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Post alternativet;

Marslidens Intresseförening                 

c/o Jan-Olof Häggblad

Knektbacken 6

17675 Järfälla

Styrelsen se under Föreningen

_____________________________________________________________________________________________________

 

Information till nya och gamla medlemmar angående den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som startade den 25/5, 2018 i hela EU.

GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation och ställer krav på hur klubbens register hanteras samt vilka rättigheter de registrerade har bland annat genom att upplysa dig om vilka uppgifter vi registrerar samt när de tas bort.

Som medlem i MIF registreras dina personuppgifter i vårt medlems- och ekonomisystem. Ändamålet är att hålla korrekta och uppdaterade register, att kunna kontakta dig per brev, Epost och telefon med kallelser och information samt vi behöver hålla reda på, vilka som är medlemmar,  om betalda avgifter etc.  

De uppgifter som registreras är:
 • Namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Epost
 • Fastighetsbeteckning i Marsliden (i förekommande fall)
 • Adress i Marsliden (i förekommande fall)

I övrigt

 • Medlemmen har på begäran rätt att få ett utdrag från vårt Medlemsregister.
 • Medlemmen kommer att raderas från Medlemsregistret vid utträde ur MIF.
 • Personuppgifter används endast internt av MIF och lämnas inte vidare till tredje person.

I och med att du betalar din medlemsavgift, ser vi det som ett samtycke till att vi får registrera och lagra dina personuppgifter.

___________________________________________________________________________________________________ 

            Bagarstugan, Pistmaskingaraget

(Gunnar Persson)

Byastugan

 

Hemsidan  (www.marsliden.se), Medlemsregister

Jan-Olof Häggblad

Kommun /myndighets- & föreningskontakter

Barbro Lindblad

VBS, Vilhelminabygdens skoterorganisation

Erland Jonsson

Underhåll Pistmaskin

(Einar)

Underhåll Ledmaskinerna, 2 Bearcat Groomer , skotersladd

                   Erland Jonsson

   

Små Maskiner  (motorsågar, röjsåg, elverk, ….)

Erland Jonsson

Sommarleder   ( inkluderar broar)

Mårten Larsson, Eric Winther

Vindskydd, Grillkåtor

 

Vinterleder skidor barmarksunderhåll  ( inkluderar broar)

(Stefan Löwdin)

Vinterleder skoter  barmarksunderhåll ( inkluderar broar)

 

Pimpeltävling

Jens Näslund

            Pålssonsstugan "Museum"

Lillemor Larsson, Mårten Larsson

 

 

Sommaraktiviteter

 

 

 

Senast uppdaterad lördag, 10 oktober 2020 14:23