Ledplanering under vintern 2018

 

Sladdning och underhåll av leder och skidspår som ligger inom föreningsansvarområde sker på frivillig basis men hålls samman via en organisation som består av huvudansvarig, veckoansvarig och förare.

Huvudkontaktperson och huvudansvarig är Erland Jonsson 0703967585 för säsongen.

Tabellen nedan visar de som har veckoansvar/veckochefen och är kontaktperson för aktiviteterna under veckan. 

Namn och telefonnummer till den veckoansvarige för den aktuella veckan.

 vecka  namn         telenr
52-1  Erland Jonsson  070-3967585
2  Einar Wallrud  
3  Einar Wallrud  
4  Håkan Larsson  
5  Håkan Larsson
 
 Leif Näslund
 
7  Leif Näslund  
8  Leif Näslund

 

9  JO Häggblad  
10  Lars Börje Nyström  
11  Håkan Larsson  
12  Einar Wallrud   
13  Erland Jonsson
 
14  Erland Jonsson  

15

 Erland Jonsson  

16

 Erland Jonsson  

17

 Erland Jonsson

 

     

Dokument/mallar

Veckoansvarig; Planeringsdokument        Regler veckoansvarig/förare; regler

Förare; Förare      Reseräkning; reseräkningsblankett  

Sidan 2 på reseräkningsblanketten innehåller regler att tänka på.

 

 

Körsträckningar

Västra Marssjön - Apelsinklyftan  +100meter   Markerat rött på kartan

Västra Marssjön- Stöktjärn        Markerat rött på kartan     

Stöktjärn - Rodinskullarna (Korset till Marsfjällskåtan)   Markerat rött på kartan

Västra Marssjön- mot Kultsjön - till väg Marsliden.       Markerat rött på kartan

Skidspåret  Slingan  Markerat rött på karta 2 

Skidspår upp mot apelsinklyftan   ny sträckning i början. Parallellt med skoterspåret

Västra Marssjön upp till Vallens vindskydd. (Obs att förbudsområde börjar vid vindskyddet.)Markerat rött på kartan

 

Skidspåret i rött nedan,  Gula ringen är platsen där skoterspår skidspår korsar varandra innan stigningen börjar.

 skidspårrött

 marsfjallmsif   

Leif njuter några minuter efter ha sladdat skidspåret.

 bcg

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad fredag, 06 april 2018 05:35